Yayınlar & Eserler


Makaleler   |   Kitaplar   |   Editörlükler   |   Bildiriler   |   Yayınlanmamış Bildiriler   |   Atıflar

MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,DEMİR SERVET,Berna Ergene (2010). Pre Service Mathematics Teachers Use of Multiple Representations in Technology Rich Environments. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. Cilt 6. sf 19-36 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AKKOÇ HATİCE (2005). Fonksiyon kavramının anlaşılması Çoğul temsiller ve tanımsal özellikler. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Cilt 5. sf 1-21 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. AKKOÇ HATİCE (2006). Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 30. sf 1-10 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. BEKİROĞLU FERAL,AKKOÇ HATİCE (2009). Pre service teachers instructional beliefs and examination of consistency between beliefs and practices. International Journal of Science and Mathematics Education. Cilt 7. sf 1173-1199 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AKKOÇ HATİCE (2008). Pre service mathematics teachers concept images of radian. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Cilt 39. sf 857-878 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AKKOÇ HATİCE,YEŞİLDERE İMRE SİBEL (2017). Becoming a mathematics teacher: the role of professional identity. International Journal of Progressive Education. Cilt 13. sf 48-59 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE (2017). Voices and Values in Shaping the Subjectivity of Pedagogical Content Knowledge. Cogent Education. Cilt 4. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE (2012). Investigating the development of prospective mathematics teachers pedagogical content knowledge of generalising number patterns through school practicum. Journal of Mathematics Teacher Education. Cilt 15. sf 207-226 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,DEMİR SERVET (2011). Pre Service and In Service Teachers Views of the Sources of Students Mathematical Difficulties. International Electronic Journal of Mathematics Education. Cilt 6. sf 40-59 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. GÜLBAĞCI DEDE HANDE,AKKOÇ HATİCE (2016). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Cilt 7. sf 188-206 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. AKKOÇ HATİCE,YEŞİLDERE İMRE SİBEL (2010). Investigating the development of pre service elementary mathematics teachers pedagogical content knowledge through a school practicum course. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Cilt 2. sf 1410-1415 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE (2010). Algebraic generalisation strategies of number patterns used by preservice elementary mathematics teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Cilt 2. sf 1142-1147 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH (2013). Use of multiple representations in technology rich environments. Research in Mathematics Education. Cilt 15. sf 189-190 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. AKKOÇ HATİCE (2015). Formative questioning in computer learning environments a course for pre service mathematics teachers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Cilt 46. sf 1096-1115 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. AKKOÇ HATİCE (2011). Investigating the development of prospective mathematics teachers technological pedagogical content knowledge. Research in Mathematics Education. Cilt 13. sf 75-76 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. AKKOÇ HATİCE,BALKANLIOĞLU MEHMET ALİ,YEŞİLDERE İMRE SİBEL (2016). Exploring Preservice Mathematics Teachers Perception of Mathematics Teacher through Communities of Practice. Mathematics Teacher Education and Development. Cilt 18. sf 37-51 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AKKOÇ HATİCE (2012). Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Matematik Öğretimine Entegrasyonuna Yönelik Hizmet Öncesi Eğitim Uygulamaları ve Matematik Öğretmen Adaylarının Gelişimi.< Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Cilt 2. sf 99-114 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Uğurlu Ramazan,AKKOÇ HATİCE (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı Şekillendirici Ölçme Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 30. sf 155-167
3. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 30. sf 141-153
4. AKKOÇ HATİCE,Nihal AkbaşGül (2010). Radyan Kavramına İlişkin Öğrenci Güçlüklerinin Giderilmesine Yönelik Tasarlanan Bir Öğretme Yaklaşımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 43. sf 97-130
5. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE (2010). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler Bağlamında İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,. Cilt 25. sf 125-149
6. AKKOÇ HATİCE,Selçuk Abdullah Selman (2017). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konusundaki informel istatistiksel çıkarsamaları üzerine bir inceleme.< Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 45. sf 1-21 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. Yazır Fatma,AKKOÇ HATİCE (2017). Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri.< Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 1. sf 34-54 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE,BaştürkŞahin Burcu Nur (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerini KullanarakMatematiksel Genelleme Yapma Becerileri.< Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT). Cilt 8. sf 103-129 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
1. KOZAKLI TUĞÇE,AKKOÇ HATİCE Research Highlights in Technology and Teacher Education 2015 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DERS KİTABI
2. AKKOÇ HATİCE Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Grafik Analiz Yaklaşımı İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler için CD Ekli Öğretmen Çalışma Kitabı
3. ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN,AKKOÇ HATİCE Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
4. AKKOÇ HATİCE,Kurt Semra Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
5. AKKOÇ HATİCE Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri
6. AKKOÇ HATİCE Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik dersi öğretim programları
7. AKKOÇ HATİCE,YEŞİLDERE İMRE SİBEL Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Tahsin Topçu,KERTİL MAHMUT,AKKOÇ HATİCE,Yılmaz Kamil,Önder Osman, Pre service and in service mathematics teachers concept images of radian, Prag, (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. AKKOÇ HATİCE,David Tall, A Mismatch between Curriculum Design and Student Learning The case of the function concept, Warwick University, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH, Development of a course for pre service mathematics teachers on formative assessment the case of questioning, Selanik, (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN, Development of pedagogical content knowledge with regard to intersubjectivity and alterity, Selanik, YUNANİSTAN (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE, Pedagogical content knowledge framework using it as a tool for course design, Selanik, YUNANİSTAN
6. ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN, Voices in shaping the subjectivity in of pedagogical content knowledge, Morelia, MEKSİKA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. AKKOÇ HATİCE,BEKİROĞLU FERAL, Relationship between pre service mathematics teachers teaching and learning beliefs and their practices, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ
8. DEMİR SERVET,AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN, Teknoloji entegrasyonu amacıyla geliştirilen programların değerlendirilmesi, Konya, TÜRKİYE
9. ŞAY RÜYA,AKKOÇ HATİCE, Beyond Orchestration Norm Perspective in Technology Integration, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE, Investigating pre service teachers pedagogical content knowledge of number patterns, Selanik, YUNANİSTAN (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. AKKOÇ HATİCE,Tuna Selin, Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Matematik Öğretim Süreçlerinin Sosyo kültürel Yaklaşımla İncelenmesi, Edirne, TÜRKİYE
12. AKKOÇ HATİCE, Reflections on a Legitimate Peripheral Participation Activity in a Community of Practice and Implications for Mathematics Teacher Education, Reading, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. AKKOÇ HATİCE,GÜLBAĞCI DEDE HANDE, A case study of a prospective upper secondary mathematics teacher s professional identity Who does he want to be What does he do in practice, Reading, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. ŞAY RÜYA,AKKOÇ HATİCE, Mediating role of technology Prospective upper secondary mathematics teachers practice, Manchester, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,AKKOÇ HATİCE, A new curriculum development model and primary teachers the big idea and deep resistant, Morelia, MEKSİKA
16. AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH, Investigating the Technological Pedagogical Content Knowledge A case of derivative at a point, Morellia, MEKSİKA (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
17. AKKOÇ HATİCE,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN, Exploring the technological pedagogical content knowledge, Monterrey, (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
18. AKKOÇ HATİCE,David Tall, The Function Concept Comprehension and Complication, Sheffield, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
19. AKKOÇ HATİCE, Integrating Communities Of Practice Framework Into Pre Service Teacher Education, Venedik, İTALYA
20. GÜLBAĞCI DEDE HANDE,AKKOÇ HATİCE, Exploring prospective mathematics teachers professional identities through Communities of Practice framework post Lesson reflection report technique, Brighton, İNGİLTERE
21. AKKOÇ HATİCE, Prospective mathematics teachers views on pedagogical affordances of Geogebra for understanding geometry theorems, Brighton, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
22. AKKOÇ HATİCE, Development of prospective mathematics teachers’ knowledge of assessment in technology-enhanced environments, Londra (Mart, 2017), İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
23. YEŞİLDERE İMRE SİBEL,AKKOÇ HATİCE, Investigation of identity formation of a novice mathematics teacher, Londra (Mart, 2017), İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
24. AKKOÇ HATİCE,GÜLBAĞCI DEDE HANDE,Şeker Sevde, Prospective mathematics teacher noticing: A focus on students’ difficulties with function concept, Oxford, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
25. Nur Melike Göksu,AKKOÇ HATİCE,GÜLBAĞCI DEDE HANDE,Yazıcı Betül, Examining prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of limit and continuity using vignettes, Oxford, İNGİLTERE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
26. GÜLBAĞCI DEDE HANDE,Şeker Sevde,AKKOÇ HATİCE, Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyon Kavramına İlişkin Zorluk ve Yanılgıları, Denizli, TÜRKİYE
27. GÜLBAĞCI DEDE HANDE,AKKOÇ HATİCE,Şeker Sevde, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyona İlişkin Kavram Tanımı ve İmajlarının İncelenmesi, Denizli, TÜRKİYE
28. Bayındır Kocaman Nermin,Çakır Aslı,AKKOÇ HATİCE, Türkiye’de Matematik Eğitimde Sosyokültürel Teorileri Benimseyen Çalışmaların İncelenmesi, Çanakkale, TÜRKİYE
29. Çakır Aslı,Bayındır Kocaman Nermin,AKKOÇ HATİCE, Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik İçerikli Yazılımların Sunduğu İmkanlar ve Sahip Olduğu Kısıtlamalar Hakkındaki Görüşleri, Çanakkale, TÜRKİYE
30. CİHAN FİKRET,AKKOÇ HATİCE, İspatla İlgili Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Doküman İncelemesi, Çanakkale, TÜRKİYE
31. AKKOÇ HATİCE,Uğurlu Ramazan,ÖZMANTAR MEHMET FATİH,BİNGÖLBALİ ERHAN, Matematik öğretmen adaylarına ölçme değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, Çanakkale, TÜRKİYE
32. Akkaya Esra,AKKOÇ HATİCE,BİNGÖLBALİ ERHAN,ÖZMANTAR MEHMET FATİH, Matematik öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, Çanakkale, TÜRKİYE
33. AKKOÇ HATİCE,Tall David, The simplicity complexity and complication of the functionconcept, Norwich,
ULUSAL
34. AKKOÇ HATİCE, Lise 3 öğrencilerinin çekirdek fonksiyon kavramını anlamaları, İstanbul, TÜRKİYE
35. AKKOÇ HATİCE,YEŞİLDERE İMRE SİBEL, Bilgisayar Destekli Olasılık ve İstatistik Etkinlikleri Vustat Yazılımı Uygulamaları, Ankara, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
36. GÜLBAĞCI DEDE HANDE,AKKOÇ HATİCE, Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması, Adıyaman, TÜRKİYE
37. AKKOÇ HATİCE, Uygulama Toplulukları Çerçevesinin Okul Deneyimi Dersine Entegrasyonu Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Etkinliği Örneği, Adıyaman, TÜRKİYE
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AKKOÇ HATİCE Integrating the Communities of Practice Framework into Pre service Teacher Education Designing Field Experience Courses, Washington, DC, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ATIFLAR
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
15 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
75 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
6 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
24 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
18 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
144 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
135 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
495 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
2025 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
18 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
0 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
6 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
2 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
36 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
108 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
6 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
27 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
1575 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
18 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
45 Puan
2015
Faaliyet
BİLDİRİ
0 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
0 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
0 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
45 Puan